Zaštita od požara

Naši zaposleni poseduju uverenje od MUP-a na osnovu kojih obavljamo poslove predviđene Zakonom o zaštiti od požara.

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara vršimo sledeće poslove:

  • Konsultantske usluge iz oblasti ZOP-a
  • Prisustvo pri inspekcijskom nadzoru objekta
  • Vođenje i izrada kompletne dokumentacije iz ZOP
  • Izrada Pravila zaštite od požara i planova evakuacija
  • Izrada Programa obuke zaposlenih iz oblasti ZOP-a
  • Pregled i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija
  • Dobijanje saglasnosti od strane MUP-a na projektnu dokumentaciju, sa aspekta primenjenih mera zaštite od požara
  • Drugi poslovi u skladu sa Zakonom o ZOP