Projektovanje i inženjering

Naši zaposleni poseduju licence Odgovornog projektanta i Odgovornog izvođača radova svih struka, izdatih od strane Inženjerske komore Srbije.
U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji vršimo sledeće poslove:

  • Izrada tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI, PIO, Plan preventivnih mera i Elaborat o uređenju gradilišta)
  • Vršenje nadzora nad izgradnjom objekata – Nadzorni organ i koordinator za izvođenje radova
  • Pregled i ispitivanje električnih instalacija sa izdavanjem Stručnog nalaza
  • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija sa izdavanjem Stručnog nalaza
  • Pregled i ispitivanje telefonskih instalacija sa izdavanjem Stručnog nalaza