Podaci o firmi

Poslovno ime: CENTAR ZA ZAŠTITU I INŽENJERING DOO NOVI SAD
Adresa firme: Vladike Ćirića 30, Novi Sad
Matični broj: 21023256
PIB: 108557335
Kontakt telefon:
+381 21 3014873
+381 64 2287681